News

Calls for Ford to “resist compulsory redundancies” at Bridgend plant | Galw ar Ford i “wrthsefyll diswyddiadau gorfodol” yn ffatri Pen-y-bont ar Ogwr

Commenting on the news that employees at Bridgend Ford are considering strike action in reaction to the threat of large-scale redundancies, Russell George AM, Shadow Minister for Business, Economy and Infrastructure, said: “This latest news is very disappointing.
Wrth sôn am y newyddion bod gweithwyr yn Ford Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried gweithredu streic mewn ymateb i'r bygythiad o ddiswyddiadau ar raddfa fawr, dywedodd Russell George AC, Gweinidog yr Wrthblaid dros Fusnes, Economi a Seilwaith: “Mae'r newyddion diweddaraf hwn yn siomedig iawn.

Out & About: 3 - 9 June

Monday 3rd June: Suzy is questioning the Minister on Welsh Government's plans for their proposed Smacking Ban as part of the Constitutional Committee

Out & About: 20 - 26 May

Monday 20th May: Suzy is attending the launch of CoSMOS, Swansea University's new College of Science Margam Outreach Space

Out & About: 13 - 19 May

Monday 13th May: Suzy is meeting residents in Cornelly to discuss the plans by Welsh Labour, Plaid Cymru, and Welsh Lib Dem AMs to give prisoners in Wales the vote
Tuesday 14th May: Having heard from a number of residents and businesses in Bridgend about issues with broadband, Suzy is meeting Welsh Government's Deputy Minister for Economy to raise these concerns with him

Out & About: 29 April - 5 May

Wednesday 1st May: In her role as Shadow Minister for Education, Suzy will be asking questions of the Welsh Government's Education Minister

Stand up for the pupils of North Wales: Shadow Ministers urge Welsh Government to do more ahead of Anglesey school closures | Sefyll i fyny dros ddisgyblion Gogledd Cymru: Mae Gweinidogion Cysgodol yn annog Llywodraeth Cymru i wneud mwy cyn cau ysgolion Y

Opposition Shadow Ministers are today presenting a two-sided attack on the Welsh Government over the closure of rural Anglesey schools.
Mae Gweinidogion Cysgodol yr Wrthblaid heddiw yn cyflwyno ymosodiad dwyochrog ar Lywodraeth Cymru ynghylch cau ysgolion gwledig Ynys Môn.