News

Welsh Water: Have Your Say | Dŵr Cymru: Dweud eich Dweud

Welsh Water have launched their 'Have Your Say' campaign to give over three million customers the opportunity to have their say on how the organisation's profits are spent.Mae Dŵr Cymru wedi lansio eu hymgyrch 'Dweud eich Dweud' i roi cyfle i ddweud eu dweud ar sut y elw y sefydliad yn cael eu gwario dros dair miliwn o gwsmeriaid.

Out & About: 18 July - 24 July 2016

Monday 18th July: Suzy is attending the Royal Welsh Show and is meeting with representatives of groups and organisations, as well as businesses and farmersSee more information for this week

Porthcawl regeneration must be a "priority" | Rhaid i adfywio Porthcawl bod yn "flaenoriaeth"

Regional AM Suzy Davies has been told by Bridgend County Borough Council that a long-overdue new masterplan for the Porthcawl Regeneration Area is being finalised and will then go out for public consultation.AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi cael gwybod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont-ar-Ogwr prif gynllun newydd hir-ddisgwyliedig ar gyfer yr Ardal Adfywio Porthcawl yn cael ei gwblhau ac yna bydd yn mynd allan ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

Swansea’s £100,000 pollution reduction project still not up and running | Prosiect lleihau llygredd £ 100,000 Abertawe dal heb ei sefydlu neu ar waith

Four years after the Welsh Government invested in a new £100,000 system to help reduce pollution in Swansea, the system is still not up and running. Bedair blynedd ar ôl i Lywodraeth Cymru buddsoddi mewn system £ 100,000 newydd er mwyn helpu i leihau llygredd yn Abertawe, mae'r system dal heb ei sefydlu neu ar waith.

Out & About: 11 July - 17 July 2016

Tuesday 12th July: Suzy is meeting with charities to discuss he new Social Services and Older People portfoliosSee more information for this week

Llangynwyd Post Office proposals | Cynnigon Swyddfa Post Llangynwyd

The Post Office have started a consulatation with proposals to move the Llangynwyd branch to a new premises and, in doing so, modernise the branch.Mae'r Swyddfa Post wedi dechrau ymgynghoriad gyda'r cynnig i symud cangen Llangynwyd i safle newydd a, trwy wneud hynny, moderneiddio'r cangen.