Welsh Language Strategy | Strategaeth y Gymraeg

Welsh Government are consulting on the draft strategy to create a million Welsh speakers by 2050 which includes 6 strategic areas of development:

 • language planning and policy
 • normalisation
 • education
 • people
 • support
 • rights

For more information about the Welsh Government's plans and to have your say click HERE

The consultation closes on 31st October 2016

 

Mae'r Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft i greu un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae’n cynnwys 6 maes datblygu strategol sef:

 • Cynllunio a pholisi iaith
 • Normaleiddio
 • Addysg
 • Pobl
 • Cefnogi
 • Hawliau

AM fwy o wybodaeth ar gynlluniau Llywodraeth Cymru ac i gael dweud eich dweud cliciwch YMA

Mae'r ymgynghoriad yn cau ar 31fed Hydref 2016