Tymaen Post Office branch temporary closure consultation | Ymgynghoriad ar gau cangen Swyddfa’r Post Tymaen dros dro

The Post Office have announced that from 31st October 2018 they are closing the Tymaen Post Office branch due to the Postmaster resigning.

Post Office are however looking for new options for hosting a Post Office service in the local area.

They are therefore holding a consultation and looking for interested parties or organisations to take up this service locally.

More information can be found HERE

The closing date for this consultation is 20th November 2018

The next nearest Post Offices are as follows:

 

Cwmavon Post Office

5 Tyr Owen Row

Cwmavon

Port Talbot

SA12 9BE

 

Opening times

Monday 09:00 – 17:30

Tuesday 09:00 – 17:30

Wednesday 09:00 – 17:30

Thursday 09:00 – 17:30

Friday 09:00 – 17:30

Saturday 09:00 – 12:30

 

Port Talbot Post Office

139 Station Road

Port Talbot

SA13 1NG

 

Opening times

Monday 09:00 – 17:30

Tuesday 09:00 – 17:30

Wednesday 09:00 – 17:30

Thursday 09:00 – 17:30

Friday 09:00 – 17:30

Saturday 09:00 – 16:00

 

Mae Swyddfa’r Post wedi cyhoeddi y byddant, o 31 Hydref 2018, yn cau cangen Swyddfa’r Post Tymaen gan fod y Postfeistr wedi ymddiswyddo.

Fodd bynnag, mae Swyddfa’r Post yn chwilio am opsiynau newydd ar gyfer lleoli gwasanaeth Swyddfa’r Post yn yr ardal leol.

Felly, maent yn cynnal ymgynghoriad ac yn chwilio am bobl neu sefydliadau sydd â diddordeb i ddarparu’r gwasanaeth hwn yn lleol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael YMA

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 20 Tachwedd 2018

Dyma’r Swyddfeydd Post agosaf i chi:

 

Swyddfa’r Post Cwmafan

5 Rhes Tŷ’r Owen

Cwmafan

Port Talbot

SA12 9BE

 

Amseroedd agor

Dydd Llun 09:00 – 17:30

Dydd Mawrth 09:00 – 17:30

Dydd Mercher 09:00 – 17:30

Dydd Iau 09:00 – 17:30

Dydd Gwener 09:00 – 17:30

Dydd Sadwrn 09:00 – 12:30

 

Swyddfa’r Post Port Talbot

139 Heol yr Orsaf

Port Talbot

SA13 1NG

 

Amseroedd agor

Dydd Llun 09:00 – 17:30

Dydd Mawrth 09:00 – 17:30

Dydd Mercher 09:00 – 17:30

Dydd Iau 09:00 – 17:30

Dydd Gwener 09:00 – 17:30

Dydd Sadwrn 09:00 – 16:00