Tidal Lagoon Review: Business have your say | Adolygiad Lagoon Llanw: Busnes dweud eich dweud

Earlier this year the UK Government commissioned a review into Tidal Lagoons. This review is called the Hendry Review.

Former UK Government Energy Minister Charles Hendry is taking evidence from businesses, both small and large; suppliers; and industry stakeholders about supply chains.

 

If you would like to contribute to the review and give evidence the official email to send responses to is: info@OP1.PSN360.FCOS.GSI.GOV.UK

 

This section closes on 31st July 2016

 

You can also find full details of the review and some of the areas and information that the review would like to hear about on the attached document below.

 

Yn gynharach eleni, comisiynodd Llywodraeth y DU adolygiad o forlynnoedd llanw. Gelwir adolygiad hwn yr Adolygiad Hendry.

 

Cyn Weinidog Ynni Llywodraeth y DU Charles Hendry yn cymryd tystiolaeth gan fusnesau, bach a mawr; cyflenwyr; a rhanddeiliaid yn y diwydiant am gadwyni cyflenwi.

 

Os hoffech chi gyfrannu at yr adolygiad a rhoi yr e-bost swyddogol i anfon ymatebion tystiolaeth i yw: info@OP1.PSN360.FCOS.GSI.GOV.UK

 

Mae'r adran hon yn cau ar 31 Gorffennaf 2016

 

Gallwch hefyd ddod o hyd i fanylion llawn yr adolygiad a rhai o'r ardaloedd a gwybodaeth y byddai'r adolygiad yn hoffi clywed am ar y ddogfen isod.

 

 

 

Attachments

Attachment Size
call_for_evidence_review_of_tidal_lagoons.pdf 203.72 KB