Swansea Train Links: Results | Dolenni Trênau Abertawe: Canlyniadau

Thank you to everyone who responded to my recent survey about train links in the Swansea City Region.

I have questioned the absence of transport links in the Swansea Bay City Deal as good transport links would give more people access to quality jobs created through the City Deal. While digital interconnectivity, and the opportunities that come from it, the central to the City Deal, we can not overlook the need for people and goods to move between places as well.

Local residents have suggested a Swansea Parkway Train Station on the edge of the city. This could be a major part in solving that local transport question.

One proposal could be to build a new Swansea Parkway Station on the old works site at Felindre. 

When you had your say I was pleased to see that many of you agree with me on this one.

Here you can find the results of my survey which you recently completed. 

Swansea Train Links: Results

 

Diolch i bawb a ymatebodd â f’arolwg diweddar ynglŷn â chysylltiadau trên yn Rhanbarth Dinas Abertawe.

Rwy wedi cwestiynu absenoldeb cysylltiadau trafnidiaeth yn y Fargen Ddinesig Bae Abertawe; byddai cysylltiadau trafnidiaeth da yn helpu mwy o bobl i gael mynediad at swyddi o ansawdd a grëwyd trwy'r Fargen Ddinesig.

Er bod cydgysylltedd digidol, a'r cyfleoedd sy'n deillio ohoni, yn ganolog i Fargen Ddinesig, ni allwn anwybyddu'r angen i bobl - a nwyddau - symud o le i le hefyd.

Mae trigolion lleol wedi awgrymu Gorsaf Drenau “Parcffordd” Abertawe ar ymyl y ddinas. Gallai hyn fod yn rhan bwysig o ddatrys y cwestiwn trafnidiaeth lleol hwnnw.

Codwyd syniad o gael Gorsaf “Parcffordd” newydd Abertawe ar safle'r hen waith yn Felindre.

Rwy’n falch o weld bod llawer ohonoch chi'n cytuno â mi ar hyn.

Dyma’r canlyniadau f’arolwg bod chi wedi'i gwblhau yn ddiweddar.

Dolenni Trênau Abertawe: Canlyniadau

Attachments

Attachment Size
Swansea Train Links: Results 501.66 KB
Dolenni Trênau Abertawe: Canlyniadau 513.04 KB