Suzy's Manifesto | Manifesto Suzy

On Monday 6th August I officially launched my manifesto.

A manifesto for you, our members. A manifesto to beat Labour. A manifesto for me to be your Welsh Conservative First Minister.

You can access my manifesto below in both English and Welsh. If you would like to get in touch with me directly, click HERE

 

Ar ddydd Llun 6fed Awst, lansiais fy maniffesto yn swyddogol.

Maniffesto i chi, ein haelodau. Maniffesto i guro Lafur. Maniffesto i mi fod eich Prif Weinidog Ceidwadol Cymreig.

Gallwch edrych ar fy maniffesto isod yn y Gymraeg a'r Saesneg. Os hoffech gysylltu â mi yn uniongyrchol, cliciwch YMA

 

English

 

Cymraeg

Attachments

Attachment Size
Suzy's Manifesto 1.5 MB
Manifesto Suzy 1.64 MB