Suzy’s Inspirational Women: Mymuna Mohamood | Menywod Ysbrydoledig Suzy: Mymuna Mohamood

My new series, Suzy’s Inspirational Women, will see me interview a number of women who have inspired me since I became and Assembly member in 2011.

The first in this series was my interview was Mymuna Mohamood who has recently set up her business “Ask a Muslim.”

This was broadcast live on Facebook on Thursday 1st August 2019.

You can listen back to the whole 35 minute interview HERE

Keep an eye out for the next in my series coming soon too.

 

Bydd fy nghyfres newydd, Suzy’s Inspirational Women, yn fy ngweld yn cyfweld â nifer o ferched sydd wedi fy ysbrydoli ers i mi ddod yn aelod o’r Cynulliad yn 2011.

Y cyntaf yn y gyfres hon oedd fy nghyfweliad oedd Mymuna Mohamood sydd wedi sefydlu ei busnes yn ddiweddar “Gofynnwch i Fwslim.”

Darlledwyd hwn yn fyw ar Facebook ddydd Iau 1af Awst 2019.

Gallwch wrando yn ôl ar y cyfweliad 35 munud YMA

Cadwch lygad am y nesaf yn fy nghyfres i ddod yn fuan hefyd.