Suzy’s Inspirational Women | Menywod sy’n ysbrydoli Suzy

Throughout the summer Suzy Davies AM is hosting a number of interactive Facebook Live discussions with inspirational women from across Wales.

Suzy’s first discussion is with Mymuna, a Muslim small business owner.

Mymuna runs her business “Ask a Muslim” and met Suzy through the Womens Equality Network group.

Listen to the discussion on the Suzy Davies AM/AC page live on Facebook at 6pm on Thursday 1st August 2019.

You can send in your questions for Mymuna in advance to Suzy via Direct Message on her Twitter at @suzydaviesam, my emailing HERE, or by asking your questions live throughout the Facebook Live discussion.

 

Yn ystod y Haf mae Suzy Davies AC yn cynnal nifer o drafodaethau rhyngweithiol ar Facebook Live gyda menywod ysbrydoledig ledled Cymru.

Mae trafodeath cyntaf Suzy gyda Mymuna, perchennog busnes bach mwslimaidd.

Mae Mymuna yn rhedeg ei busnes “Ask a Muslim” wnaeth cwrdd a Suzy trwy’r grwp Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod.

Gallwch gwrando ar y trafodaeth yn fyw ar dudalen Facebook Suzy Davies AM/AC ar Ddydd Iau 1af Awst 2019.

Fe allwch danfon eich cwestiynau i Mymuna o flaen llaw i Suzy trwy Neges Uniongyrchol a rei chyfrif Trydar @suzydaviesam, fy e-byst YMA, neu trwy ofyn eich cwestiynau yn fyw yn ystod y trafodaeth ar Facebook Live.