Suzy Davies writes for Centre for Welsh Studies | Ysgrifennodd Suzy Davies ar gyfer Canolfan Astudiaethau Cymreig

Suzy Davies, standing for the leadership of the Welsh Conservatives, writes exclusively for the Centre for Welsh Studies that under her leadership, she would ensure that the private sector feels it matters in Wales.

You can access the whole article with the Centre for Welsh Studies HERE

 

Mae Suzy Davies, sy'n sefyll am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr Cymreig, yn ysgrifennu yn unig ar gyfer y Ganolfan Astudiaethau Cymreig fod o dan ei arweinyddiaeth, byddai hi'n sicrhau ei bod hi'n bwysig bod y sector preifat yn bwysig yng Nghymru.

Gallwch weld yr erthygl gyfan gyda'r Ganolfan Astudiaethau Cymreig YMA