More than leaflet fodder: What should Welsh Conservative membership mean? | Mwy na jyst pobl i ddosbarthu taflenni: Beth ddylai aelodaeth o’r Geidwadwyr Cymreig yn golygu?

During the Welsh Conservative leadership contest the question of membership of our Party has, rightly, been raised a lot by members.

What does membership actually mean? How should AMs and other elected representatives involve members? How can we work to include you more?

These are all questions that need to be answered.

I wrote a piece for Conservative Home earlier this month.

You can access the article in full to find out how I want to include and involve you, as members, HERE

 

Yn ystod cystadleuaeth arweinyddiaeth y Ceidwadwyr Cymreig, mae’r gwestiwn wedi cael ei codi am aelodaeth, yn gywir, gan aelodau ein plaid.

Beth ydy aelodaeth yn rili golygu? Sut ddylai ACau a chynrychiolwyr etholedig eraill yn gynnwys aelodau? Sut allwn ni weithio i'ch cynnwys chi yn fwy?

Mae'r rhain i gyd yn gwestiynau y mae angen eu hateb.

Ysgrifennais i ddarn ar gyfer Conservative Home yn gynharach y mis yma.

Dych chi’n gallu mynd i'r erthygl yn llawn i ddarllen sut dwi eisiau cynnwys chi, fel aelodau, YMA

Suzy Davies AM/AC

 

Suzy Davies AM/AC