Maesteg Day Hospital Closure: Have your say | Cau Ysbyty Dydd Maesteg: Dweud eich dweud

ABMU Health Board are proposing the closure of Maesteg Day Hospital.

ABMU are therefore holding a consultation so that you can give your views on whether it should close and the service move to Princess of Wales Hospital.

It is crucial that you have your say and tell them about how and why you use Maesteg Day Hospital and what a move to Princess of Wales Hospital in Bridgend could mean for you and your family.

The consultation runs until Friday 21st December 2018.

All of the information from ABMU, their proposals, and how you can respond are included in the attached documents below.

There are also a number of local public meetings and drops in session for you to take part in. These are as follows:

 

PUBLIC MEETING

Wednesday 14th November: 6pm to 8pm

Maesteg Town Hall

 

DROP IN SESSIONS

Thursday 22nd November: 9am to 5pm

Maesteg Community Centre

 

Tuesday 4th December: 9am to 5pm

Maesteg Leisure Centre

 

Mae Bwrdd Iechyd ABMU yn cynnig cau Ysbyty Dydd Maesteg.

Felly mae ABMU yn cynnal ymgynghoriad fel y gallwch chi roi eich barn ar a ddylid cau a bod y gwasanaeth yn symud i Ysbyty Tywysoges Cymru.

Mae'n hollbwysig eich bod yn mynegi barn a sut y byddwch chi'n defnyddio'r Ysbyty Dydd Maesteg a beth allai symud i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr olygu i chi a'ch teulu.

Mae'r ymgynghoriad yn rhedeg tan Ddydd Gwener 21ain Rhagfyr 2018.

Mae'r holl wybodaeth gan ABMU, eu cynigion, a sut y gallwch ymateb yn cael eu cynnwys yn y dogfennau atodedig isod.

Mae yna hefyd nifer o gyfarfodydd cyhoeddus lleol i chi gymryd rhan ynddo. Dyma'r rhain:

 

CYFARFOD CYCHOEDDUS

Dydd Mercher 14eg Tachwedd: 6yh tan 8yh

Neuadd Tref Maesteg

 

SESIYNAU GALW HEIBIO

Dydd Iau 22ain Tachwedd: 9yb tan 5yh

Canlofan Cymundeol Maesteg

 

Dydd Mawrth 4ydd Rhagfyr: 9yb tan 5h

Canolfan Hamdden Maesteg

Attachments

Attachment Size
ABMU Consultation Letter | Llythyr Ymgynghori ABMU 742.06 KB
Closure Proposals | Cynigion Cau 434.36 KB
Consultation Poster | Poster Ymgynghori 370.09 KB
Consultation Response Form | Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad 556.66 KB