Llangynwyd Post Office proposals | Cynnigon Swyddfa Post Llangynwyd

The Post Office have started a consulatation with proposals to move the Llangynwyd branch to a new premises and, in doing so, modernise the branch.

The current address of this Post Office is 6 Bridgend Road, Llangynwyd, Maesteg, CF34 9SW.

You can view their full proposals on the attached file below.

The closing date for this consultation is 16th August 2016

 

Mae'r Swyddfa Post wedi dechrau ymgynghoriad gyda'r cynnig i symud cangen Llangynwyd i safle newydd a, trwy wneud hynny, moderneiddio'r cangen.

Y Cyfeiriad presennol o'r Swyddfa Post yma yw 6 Heol Pen-Y-Bont, Llangynwyd, Maesteg, CF34 9SW.

Fe allwch weld y cynnigion llawn ar y atodiad isod.

Yr dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yma yw 16eg Awst 2016

 

Attachments

Attachment Size
llangynwyd_post_office.pdf 580.04 KB