Life-saving campaigning AM urges Welsh Government to catch up | Mae AC sy'n ymgyrchu dros addysg achub bywyd yn annog Llywodraeth Cymru i ddal i fyny

Regional AM Suzy Davies has urged Welsh Government to follow counterparts in England and make the teaching of first aid compulsory in Welsh schools.

Welsh Conservative Mrs Davies has been campaigning for years for this to happen in Wales. In a debate last year, she won cross party support from all sides for this to be included in the new curriculum.

Suzy said: “Education Secretary Kirsty Williams has the power to add this into the curriculum but has done nothing. Wales could have become the first UK nation of lifesavers but we have missed that boat.

“Let us not in Wales be seen to be lagging behind England on this. It’s a no-brainer to teach children basic life saving and first aid skills. They will take these skills forward with them throughout their lives and this move could result in many lives being saved over the years across Wales.

“I sincerely hope that the reason nothing is happening in Wales on this is not to do with any ideological objections to picking up an idea suggested by a Tory. To deny children these skills purely because it has been suggested by a Conservative and is now being introduced in England by a Conservative administration would be quite indefensible. Let’s stop messing around and get this put onto the curriculum. It’s not rocket science – it’s first aid.”

 

Mae AC rhanbarthol Suzy Davies wedi annog Llywodraeth Cymru i ddilyn cymheiriaid yn Lloegr a gwneud addysgu cymorth cyntaf yn orfodol yn ysgolion Cymru.

Mae Ceidwadwr Cymreig Mrs Davies wedi bod yn ymgyrchu ers blynyddoedd i wneud hyn yn realiti yng Nghymru. Mewn dadl blwyddyn diwethaf, enillodd hi gefnogaeth drawsbleidiol o bob ochr i gynnwys hyn yn y cwricwlwm newydd.

Meddai Suzy: "Mae gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams y pŵer i ychwanegu hyn i'r cwricwlwm ond dydy hi ddim wedi gwneud dim. Gallai Cymru fod wedi dod y genedl gyntaf yn y DU ond rydyn ni wedi colli'r cwch yna.

"Gadewch inni beidio â ni yng Nghymru weld y tu ôl i Loegr ar hyn. Mae'n anhysbys i addysgu sgiliau achub bywyd a chymorth sylfaenol sylfaenol i blant. Bydden nhw’n mynd ymlaen â'r sgiliau yma trwy gydol eu bywydau a gallai'r symudiad yma arwain at arbed llawer o fywydau dros y blynyddoedd ledled Cymru.

"Dwi'n gobeithio dydy’r rheswm pam dim byd wedi digwydd yng Nghymru ar hyn ddim yn ymwneud ag unrhyw wrthwynebiadau ideolegol i godi syniad a awgrymir gan Dori. Er mwyn gwadu'r plant y sgiliau yma yn unig oherwydd mae Ceidwadwr wedi awgrymu fe ac yn awry n cael ei gwyflwyno yn Lloegr gan weinyddiaeth Geidwadol yn eithaf annibynadwy. Gadewch i ni roi'r gorau i sgwblio a rhoi hyn ar y cwricwlwm. Nid gwyddoniaeth roced ydy fe – mae’n gymorth cyntaf."