Leadership: Congratulations and Thank Yous | Arweinyddiaeth: Llongyfarchiadau a Diolchiadau

Now the leadership contest is over I would like, firstly, to say congratulations to my Assembly colleague Paul Davies on his election as leader of the Welsh Conservatives.

Thank you to all our members, activists and elected representatives from across Wales - as well as further afield - who got in touch to offer support, who endorsed me and who voted for me.

It was essential that members had their say on who leads us as we take the fight to Labour, working to make sure we have a Welsh Conservative First Minister.

That is still our task and I and am 100% behind Paul in making sure that he takes the key to Welsh Government from Labour.

Please note, my leadership campaign work has now been archived and will no longer be updated. If you would like to access it for reference you find it HERE

 

Mae'r gystadleuaeth arweinyddiaeth wedi dod i ben ac hoffwn, yn gyntaf, i longyfarch fy nghyd-Aelod Cynulliad Paul Davies ar ei hethol fel arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

Diolch i bob un o'n haelodau, ymgyrchwyr a chynrychiolwyr etholedig o bob gornel o Gymru - yn ogystal â thu hwnt - a gysylltodd â chynnig cefnogaeth, cymorth i mi ac eu pleidleisiau.

Roedd yn hanfodol bod aelodau wedi dweud eu dweud ar bwy sy'n ein harwain wrth i ni ymladd â Llafur, ac i sicrhau bod gennym Brif Weinidog Ceidwadol Cymru.

Mae hynny'n dal i fod yn dasg ac rwy'n 100% y tu ôl i Paul i sicrhau ei fod yn cymryd yr allwedd i Lywodraeth Cymru oddi wrth Lafur.

Sylwer, mae fy ngwaith ymgyrch arweinyddiaeth wedi'i archifo.  Na fydd yn cael ei ddiweddaru mwyach. Os hoffech gael mynediad ato oherwydd diddordeb, fe welwch hi YMA