Help bring ultra-fast broadband to your community | Helpwch ddod â band eang cyflym iawn i'ch cymuned

Openreach are currently working to support communities get ultra-fast broadband.

As well as there being work for Welsh Government and councils to do to get the required infrastructure for this, there are also things than we can all do as well.

Openreach have been in touch with details of how homeowners, apartment and flat residents, and landlords can also support bring ultra-fast broadband to their communities.

Details for these are all attached below for you.

 

Ar hyn o bryd mae Openreach yn gweithio i gefnogi cymunedau i gael band eang cyflym iawn.

Yn ogystal â gwaith i Lywodraeth Cymru a chynghorau ei wneud i gael y seilwaith gofynnol ar gyfer hyn, mae yna bethau hefyd nag yr ydym ni i gyd yn eu gwneud hefyd.

Mae Openreach wedi bod mewn cysylltiad â manylion sut y gall perchnogion tai, preswylwyr fflatiau a fflatiau, a landlordiaid hefyd gefnogi dod â band eang cyflym iawn i'w cymunedau.

Mae manylion i gyd yn yr atodiad isod i chi.

Attachments

Attachment Size
Homeowner Leaflet 505.39 KB
Landlord Apartment Leaflet 235.3 KB
Apartment leaflet 1.1 MB