Heathrow “opportunity for local businesses” says AM | Heathrow “cyfle i fusnesau lleol” meddai AC

An Assembly Member is calling on businesses to explore whether they can play a part in the expansion of Heathrow Airport.

Suzy Davies, Welsh Conservative regional AM for South Wales West, is encouraging businesses from across her region to meet with Heathrow executives face to face at an upcoming business summit.

“This is a fantastic opportunity for local businesses to see how they can play a part in Heathrow’s latest project” said Mrs Davies.

“Opportunities like this could lead to increased investment and more opportunities for businesses to grow and for more jobs to be created.”

The Heathrow Business Summit is taking place on Thursday 4th July at Cardiff’s Cardiff City Stadium.

The summit, which takes place between 8am and 3pm, will give local business the opportunity to hold face to face meetings to find out how they can play their part in Heathrow’s supply chain.

Cardiff has also recently been shortlisted as a potential site for an off-site hub to help develop parts for Heathrow. At the same time Bridgend did not make the short list.

Mrs Davies added “The recently announced closure plans at Bridgend’s Ford Engine Plant are extremely concerning for workers at the plant as well as those businesses that are part of the supply chain.

“It is disappointing that Bridgend was not shortlisted by Heathrow.  However Bridgend is part of the Cardiff Capital Region which Bridgend taxpayers’ are contributing to.

“I would therefore expect that Bridgend-based businesses and employers could, realistically, play a real part in Heathrow’s developments – as could others in my region”

Business can register to attend Heathrow’s Business Summit on Thursday 4th July at: https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-heathrow-business-summit-2019-tickets-54695883861

 

Mae Aelod o'r Cynulliad yn galw ar fusnesau i archwilio a allant chwarae rhan yn ehangiad Maes Awyr Heathrow.

Mae Suzy Davies, AC rhanbarthol Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru, yn annog busnesau o bob rhan o'i rhanbarth i gwrdd â swyddogion gweithredol Heathrow wyneb yn wyneb mewn uwchgynhadledd fusnes sydd i ddod.

“Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau lleol weld sut y gallant chwarae rhan ym mhrosiect diweddaraf Heathrow” meddai Mrs Davies.

“Gallai cyfleoedd fel hyn arwain at fwy o fuddsoddiad a mwy o gyfleoedd i fusnesau dyfu ac i fwy o swyddi gael eu creu.”

Cynhelir Uwchgynhadledd Fusnes Heathrow ddydd Iau 4 Gorffennaf yn Stadiwm Dinas Caerdydd yng Nghaerdydd.

Bydd yr uwchgynhadledd, sy'n cael ei chynnal rhwng 8am a 3pm, yn rhoi cyfle i fusnesau lleol gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb i ddarganfod sut y gallant chwarae eu rhan yn gadwyn gyflenwi Heathrow.

Yn ddiweddar, mae Caerdydd hefyd ar y rhestr fer fel safle posibl ar gyfer canolfan oddi ar y safle i helpu i ddatblygu rhannau ar gyfer Heathrow. Ar yr un pryd, ni wnaeth Pen-y-bont ar Ogwr y rhestr fer.

Ychwanegodd Mrs Davies, “Mae'r cynlluniau cau a gyhoeddwyd yn ddiweddar yng Ngwaith Peiriannau Ford Pen-y-bont ar Ogwr yn destun pryder mawr i weithwyr yn y ffatri yn ogystal â'r busnesau hynny sy'n rhan o'r gadwyn gyflenwi.

“Mae'n siomedig nad oedd Pen-Y-Bont ar y rhestr fer. Fodd bynnag, mae Pen-y-bont ar Ogwr yn rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd y mae trethdalwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfrannu ati.

“Felly, byddwn yn disgwyl i fusnesau a chyflogwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr chwarae rhan real yn natblygiad Heathrow - fel y gallai eraill yn fy rhanbarth i."

Gall busnes gofrestru i fynychu Uwchgynhadledd Fusnes Heathrow ddydd Iau 4 Gorffennaf yn: https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-heathrow-business-summit-2019-tickets-54695883861