Heart Screening Consultation | Ymgynghoriad Sgrinio'r Galon

The UK National Screening Committee is currently reviewing its recommendation that screening of the population, to prevent Sudden Cardiac Death, should not happen.

I have urged Welsh Government to make screening available for all young people in Wales so that they can be aware of any potential heart condition they may have.

By taking part in this UK-wide consultation there is an opportunity to change the recommendations from the UK National Screening Committee. If this is changed we could also then encourage Welsh Government to reconsider screening young people across Wales.

You can access the consultation information HERE

The consultation closes on 7th September 2019

 

Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU yn adolygu ei argymhelliad na ddylai sgrinio’r boblogaeth, er mwyn atal Marwolaeth Sydyn y Galon, ddigwydd.

Rwyf wedi annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod sgrinio ar gael i bob person ifanc yng Nghymru fel y gallant fod yn ymwybodol o unrhyw gyflwr calon posibl a allai fod ganddynt.

Trwy gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn ledled y DU mae cyfle i newid yr argymhellion gan Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU. Os bydd hyn yn cael ei newid gallem hefyd annog Llywodraeth Cymru i ailystyried sgrinio pobl ifanc ledled Cymru.

Gallwch gyrchu'r wybodaeth ymgynghori YMA

Mae'r ymgynghoriad yn cau ar 7 Medi 2019