Have your say on Swansea Council services | Dweud eich dweud ar wasanaethau Cyngor Abertawe

Swansea Council are currently consulting on their plans to relocate their Civic Centre staff to a new location.

It is really important that your views are heard and residents have their say on how this new ‘hub’ should affect the City Centre.

You can access their consultation HERE

The consultation closes at 5pm on 31st December 2019

 

Ar hyn o bryd mae Cyngor Abertawe yn ymgynghori ar eu cynlluniau i adleoli staff eu Canolfan Ddinesig i leoliad newydd.

Mae’n wirioneddol bwysig bod eich barn yn cael ei chlywed a thrigolion yn cael dweud eu dweud ar sut y dylai’r ‘hwb’ newydd hwn effeithio ar Ganol y Ddinas.

Gallwch dod o hyd at eu hymgynghoriad YMA

Mae'r ymgynghoriad yn cau am 5yh ar 31ain Rhagfyr 2019