Have your say on Junctions 41 and 42 on the M4 at Port Talbot | Cyfle ichi ddweud eich dweud am Gyffyrdd 41 a 42 ar yr M4 ger Port Talbot

Welsh Government is currently carrying out a consultation into “tackling roadside nitrogen dioxide concentrations in Wales.”

One of the sections of this is about the M4 Motorways from Junction 41 to Junction 42 Port Talbot in my region of South Wales West.

Previously Welsh Government carried out a closure of Junction 41 at peak times as part of a study, something that residents and businesses raised concerns about.

This is an important opportunity to have your say on the motorway past Port Talbot, emissions, and any possible closure of Junction 41 (or others) in the future.

So far Welsh Government have not confirmed that they will definitely not choose to close Junction 41 again.

Make sure you have your say.

You can access the consultation HERE

This consultation closes on 2nd November 2018

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad i "fynd i'r afael â chrynodiadau nitrogen deuocsid ar ymylon ffyrdd yng Nghymru."

Mae rhan ohono'n ymwneud â Thraffordd yr M4 o gyffordd 41 i gyffordd 42 ger Port Talbot yn fy rhanbarth i, sef Gorllewin De Cymru.

Gynt, fe gaeodd Llywodraeth Cymru gyffordd 41 yn ystod yr oriau brig fel rhan o astudiaeth, ac fe gododd trigolion a busnesau bryderon am y mater.

Dyma gyfle pwysig i chi gael dweud eich dweud am y draffordd ger Port Talbot, am allyriadau, ac am y posibiliad y caiff cyffordd 41 (neu gyfyrdd eraill) ei chau yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau'n bendant na fyddant yn dewis cau cyffordd 41 eto.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael dweud eich dweud.

Mae'r ymgynghoriad ar gael YMA

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau ar 2 Tachwedd 2018