Frustration as Baglan-based Hi-Lex Cable Systems announce closure plans | Rhwystredigaeth wrth i Hi-Lex Cable Systems o Faglan gyhoeddi cynlluniau cau

Following the announcement that over 120 jobs at Baglan-based Hi-Lex Cable Systems are to go, Welsh Conservative Shadow Economy Minister Russell George said: “It is disappointing that Hi-Lex Cable Systems has decided to move their production from Baglan to Hungary.

“The highly skilled and dedicated workforce in Baglan and the surrounding area are and would have continued to be a strong asset to Hi-Lex in the face of predicted declining sales from 2021.

“I urge the Welsh and UK Government’s to act swiftly to help the employees and their families affected by today’s news.”

Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West, commented “This is another blow to the South Wales West area and its hardworking people.

“It is good to hear that Hi-Lex will not be making any redundancies before 2021 enabling people to plan for the future and I will do everything to attract more businesses to South Wales West to replace those that will be lost over the next two years.”

 

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd colled o ddros 120 o swyddi yn Hi-Lex Cable Systems yn Baglan, dywedodd Gweinidog Economi Cysgodol Ceidwadwyr Cymreig, Russell George: “Mae’n siomedig bod Hi-Lex Cable Systems wedi penderfynu symud eu cynhyrchiad o Baglan i Hwngari.

“Mae'r gweithlu medrus ac ymroddedig iawn yn Baglan a'r ardal gyfagos yn asedau cryf i Hi-Lex yn wyneb y gwerthiannau dirywiedig a ragwelir o 2021.

“Rwy’n annog Llywodraeth Cymru a’r DU i weithredu’n gyflym i helpu’r gweithwyr a’u teuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan newyddion heddiw.”

Dywedodd Suzy Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer Gorllewin De Cymru, “Mae hon yn ergyd arall i ardal Gorllewin De Cymru a’i phobl weithgar.

“Mae’n dda clywed na fydd Hi-Lex yn diswyddo unrhyw swydd cyn 2021 gan alluogi pobl i gynllunio ar gyfer y dyfodol a byddaf yn gwneud popeth i ddenu mwy o fusnesau i Orllewin De Cymru i gymryd lle’r rhai a fydd yn cael eu colli dros y ddwy flynedd nesaf.”