Dunraven Place, Bridgend, Post Office Proposals | Dunraven Place, Pen-Y-Bont-ar-Ogwr cynnigion Swyddfa Post

The Post Office have started a consultation with proposals to move the Dunraven Place branch in Bridgend to a new premises and, in doing so, modernise the branch.

The current address of this Post Office is 4–5 Wyndham Street, Bridgend, CF31 1AB

The proposals are to move it to the WHSmith store at The Rhiw Shopping Centre, 7 The Rhiw, Bridgend, CF31 3BL

They are proposing that the move take place in February 2017.

You can view their full proposals on the attached file below.

The closing date for this consultation is 5th October 2016

 

Mae'r Swyddfa'r Post wedi dechrau ymgynghoriad â chynigion i symud y gangen Dunraven Place ym Mhenybont ar Ogwr i adeilad newydd ac, wrth wneud hynny, moderneiddio'r gangen.

Mae'r cyfeiriad presennol y Swyddfa Bost yn 4-5 Wyndham Street, Pen-y-Bont CF31 1AB

Y cynigion yw ei symud i'r siop WHSmith yng Nghanolfan Siopa Rhiw, 7 Rhiw, Pen-y-Bont CF31 3BL

Maent yn cael eu cynnig bod y symudiad yn cael ei gynnal ym mis Chwefror 2017.

Gallwch weld eu cynigion llawn ar yr atodiad sydd ynghlwm isod.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 5 Hydref, 2016

Attachments

Attachment Size
Dunraven Place CF31 1AB - AM Proposal Letter.pdf 574.94 KB