Chancellor’s Budget “perfect opportunity” for Welsh Government to reverse planned cuts | Cyllideb y Canghellor yn “gyfle perffaith” i Lywodraeth Cymru roi’r gorau i’w thoriadau arfaethedig

Suzy Davies, Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, welcomed the Chancellor’s Budget announcement.

“The announcement of an extra £550 million going into the Welsh Government’s budget over the next three years is excellent news.

“It takes the money for Wales over £16bn for the first time and gives the Welsh Labour Government the perfect opportunity to reverse the cuts they are planning for Bridgend County Borough Council.

“Bridgend’s Council Leader has already highlighted the cuts he is going to have to make to local schools if the Welsh Labour Government continues with plan to reduce the funds it gives Bridgend by over £1 million next year.

"No more moaning, Carwyn. I'd like to see a good chunk of the additional funding from the Chancellor go to local authorities and, in particular, schools budgets, and I am sure the council leaders from across Wales will be joining me in this call."

 

Rhoddodd Suzy Davies, Aelod Cynulliad Ceidwadwyr Cymru dros Orllewin De Cymru, groeso i Gyllideb y Canghellor.

“Mae’r cyhoeddiad y bydd £550 miliwn ychwanegol yn mynd i gyllideb Llywodraeth Cymru dros y tair blynedd nesaf yn newyddion gwych.

“Mae’n golygu y bydd yr arian i Gymru yn fwy na £16 biliwn am y tro cyntaf ac yn rhoi’r cyfle perffaith i Lywodraeth Llafur Cymru wrth-droi’r toriadau maen nhw wedi eu bwriadu ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Mae Arweinydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr eisoes wedi tynnu sylw at y toriadau y bydd yn rhaid eu gwneud mewn ysgolion lleol os yw Llywodraeth Llafur Cymru yn parhau i dorri dros £1 miliwn o gyllideb Pen-y-bont ar Ogwr y flwyddyn nesaf.

“Digon ar dy gwyno Carwyn. Hoffwn weld swm sylweddol o’r cyllid ychwanegol gan y Canghellor yn mynd i gyllidebau awdurdodau lleol ac, yn benodol, i ysgolion ac rwy’n siŵr y bydd arweinwyr cynghorau ledled Cymru o’r un farn.”