Speeches

Secondary school standards shortcomings signs “stagnation” | Mae diffygion safonau ysgolion uwchradd yn arwydd o "llonyddwch"

The Welsh Conservatives have said an Estyn report – which stated only half of secondary schools in Wales were judged as good or excellent – has shown the Welsh Government to be unsuccessful in improving education in Wales.
Mae Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud bod adroddiad heddiw - a nododd mai dim ond hanner yr ysgolion uwchradd yng Nghymru a gafodd eu barnu'n dda neu'n ardderchog - wedi dangos bod Llywodraeth Cymru yn aflwyddiannus wrth wella addysg yng Nghymru.

Out & About: 3 - 9 December

Tuesday 4th December: In her role as Shadow Education Secretary, Suzy is meeting with organisations to discuss education policy

Welsh Conservatives welcome new Language Commissioner | Comisiynydd yr Iaith newydd ei groesawu gan y Ceidwadwyr Cymraeg

Shadow Welsh Language Secretary Suzy Davies AM has said the appointment of former Assembly Member Aled Roberts as the Commissioner is a “sensible move” but has warned he has fight on his hand to protect the role’s independence.
Dywedodd Ysgrifennydd Cysgodol yr Iaith Gymraeg Suzy Davies AC fod y penodiad o’r cyn Aelod Cynulliad Aled Roberts yn Gomisiynydd yn "symud synhwyrol" ond wedi rhybuddio ei fod gyda brwydr ar ei law i amddiffyn annibyniaeth y rôl.

Out & About: 19 - 25 November

Thursday 23rd November: Suzy is hosting British Heart Foundation Cymru in Bridgend to provide free life saving and CPR skills training to local residents

Out & About: 12 - 18 November

Friday 16th November: In her role as Shadow Cabinet Secretary for Education, Suzy is meeting with teachers' unions

Out & About: 22 - 28 October

Monday 22nd October: Suzy is the Welsh Conservative representative on BBC Radio Cymru's Hawl i Holi programme