Media

Welsh Conservatives welcome new Language Commissioner | Comisiynydd yr Iaith newydd ei groesawu gan y Ceidwadwyr Cymraeg

Shadow Welsh Language Secretary Suzy Davies AM has said the appointment of former Assembly Member Aled Roberts as the Commissioner is a “sensible move” but has warned he has fight on his hand to protect the role’s independence.
Dywedodd Ysgrifennydd Cysgodol yr Iaith Gymraeg Suzy Davies AC fod y penodiad o’r cyn Aelod Cynulliad Aled Roberts yn Gomisiynydd yn "symud synhwyrol" ond wedi rhybuddio ei fod gyda brwydr ar ei law i amddiffyn annibyniaeth y rôl.

Out & About: 26 November - 2 December

Wednesday 28th November: Suzy is holding a debate on the importance of a Swansea Parkway train station to the Swansea Bay City Region

Out & About: 19 - 25 November

Thursday 23rd November: Suzy is hosting British Heart Foundation Cymru in Bridgend to provide free life saving and CPR skills training to local residents

Maesteg Day Hospital Closure: Have your say | Cau Ysbyty Dydd Maesteg: Dweud eich dweud

ABMU Health Board are proposing the closure of Maesteg Day Hospital.
ABMU are therefore holding a consultation so that you can give your views on whether it should close and the service move to Princess of Wales Hospital.
Mae Bwrdd Iechyd ABMU yn cynnig cau Ysbyty Dydd Maesteg.
Felly mae ABMU yn cynnal ymgynghoriad fel y gallwch chi roi eich barn ar a ddylid cau a bod y gwasanaeth yn symud i Ysbyty Tywysoges Cymru.

Out & About: 12 - 18 November

Friday 16th November: In her role as Shadow Cabinet Secretary for Education, Suzy is meeting with teachers' unions

Out & About: 5 - 11 November

Sunday 11th November: For Remembrance Sunday, Suzy is taking part in Porthcawl's Remembrance Service