Bridgend Town Centre access survey | Arolwg Mynediad Canol Tref Pen-y-Bont-ar-Ogwr

Bridgend County Borough Council is holding a review into de-pedestrianising parts of Bridgend town centre.

This plan includes re-introducing traffic to Queen Street, Dunraven Place, and Market Street.

As part of the review the Council have opened up a consultation so that local residents can have their say.

Having campaigned with local businesses for the re-introduction of traffic to parts of Bridgend to help the local economy, I welcome the review.

You can access the review on Bridgend County Borough Council's website HERE

All local resident submissions need to be in by 24 October 2016

 

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-yn cynnal adolygiad i rannau ddad-bedestreiddio canol tref Penybont.

Mae'r cynllun hwn yn cynnwys ailgyflwyno traffig i Heol y Frenhines, Dunraven Place, a Stryd y Farchnad.

Fel rhan o'r adolygiad mae'r Cyngor wedi agor ymgynghoriad fel y gall preswylwyr lleol gael dweud eu dweud.

Wedi ymgyrchu gyda busnesau lleol i ail-gyflwyno traffig i rannau o Benybont ar Ogwr i helpu'r economi leol, yr wyf yn croesawu'r adolygiad.

Gallwch gael gafael ar yr adolygiad ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont-ar-Ogwr YMA

Mae angen i bob gyflwyniadau preswylydd lleol i fod mewn erbyn 24 Hydref, 2016