Ask Suzy your questions | Gofynnwch Suzy eich cwestiynau

It is crucial that we put our members at the heart of everything we do in the Welsh Conservatives.

Thank you to everyone who took part in my last Ask Suzy session and submitted questions for me to answer at the launch of my manifesto.

Ballot papers are now being sent out for you, our members, to have your say on who the next leader of the Welsh Conservatives will be.

To mark this I will be hosting another Ask Suzy session for you.

Submit your questions to me now and I will answer as many of them as I can.

Submit your questions to me HERE

 

Mae'n hollbwysig ein bod yn rhoi ein haelodau wrth wraidd popeth a wnawn yn y Ceidwadwyr Cymraeg.

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y sesiwn Gofyn Suzy, a chyflwynodd gwestiynau i mi ateb am lansiad fy maniffesto.

Mae papurau pleidleisio nawr yn cael eu hanfon atoch chi, ein haelodau, i chi cael eich dweud ar bwy fydd yr arweinydd nesaf y Ceidwadwyr Cymraeg.

Rwy'n nodi hyn, byddaf yn cynnal sesiwn arall Gofyn Suzy i chi.

Anfonwch eich cwestiynau ataf nawr a byddaf yn ateb cymaint ohonynt ag gallaf.

Anfonwch eich cwestiynau ataf YMA

 

Suzy Davies AM/AC