Archived Campaigns

Suzy for our Leader | Suzy am ein Arweinydd

I am extremely pleased that we will have a contest for the leadership of the Welsh Conservatives as a decision of the membership gives the new leader the strength of a mandate.
Rwy'n hynod o falch y bydd gyda ni gystadleuaeth am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr Cymreig fel penderfyniad yr aelodaeth yn rhoi cryfder mandad i'r arweinydd newydd.