About South Wales West | Amdano De Orllewin Cymru

South Wales West is an electoral region of the Welsh Parliament, consisting of seven constituencies.

The constituencies are Aberavon, Bridgend, Gower, Neath, Ogmore, Swansea East and Swansea West.

The region is predominantly urban, taking in Wales' second largest city, Swansea, as well as working-class towns such as Neath and Port Talbot. However there are also rural regions, such as on the Gower peninsula. A higher proportion of the local populace are Welsh speakers than in the neighbouring region, South Wales Central.

 

Rhanbarth etholaethol o Senedd Cymru yw Gorllewin De Cymru, sy’n cynnwys saith etholaeth.

Y etholaethau yw Aberafan, Pen-Y-Bont, Gwyr, Castell-Nedd, Ogwr, Ddwyrain Abertawe a Gorllewin Abertawe.

Mae'r rhanbarth yn fwyaf yn trefol, cymryd Ddinas ail fwyaf yng Nghymru, Abertawe, ac hefyd trefu dosbarth gweithiol fel Castell-Nedd a Phort Talbot. Ond, mae yna hefyd rhanbarthau gwledig, fel ar benrhyn Gwyr. Roedd cyfran uwch o'r boblogaeth leol yn siarad Cymraeg nag yn y rhanbarth cyfagos, Canol De Cymru.