Suzy’s News: Reporting Back | Newyddion Suzy: Adrodd yn ôl

My Autumn Term newsletter has gone out to residents.

As part of my newsletter there are a number of links and consultations.

You can find those links below

 

Bridgend County Borough Council’s potential reorganisation of post-16 education provision.

Visit the BCBC website and take part in their consultation HERE

 

The House of Commons has published a paper on the funding that Wales gets.

You can access this paper through the documents attached below

 

I have asked Welsh Government to listen to BCBC and changing the funding system for councils.

You can find my questions to Carwyn Jones HERE

 

Mae fy nghylchlythyr Tymor yr Hydref allan gyda drigolion.

Fel rhan o'm cylchlythyr mae yna nifer o gysylltiadau ac ymgynghoriadau.

Gallwch ddod o hyd i'r dolenni hynny isod

 

Ad-drefnu posibl darpariaethau addysg ôl-16 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ewch i wefan BCBC a chymryd rhan yn eu hymgynghoriad YMA

 

Mae'r Tŷ Cyffredin wedi cyhoeddi papur ar yr arian y mae Cymru'n ei gael.

Gellir fynd i'r ddogfen hwn trwy'r ddolen isod.

 

Rwyf wedi gofyn i Lywodraeth Cymru wrando ar BCBC a newid y system ariannu ar gyfer cynghorau.

Gallwch ddod o hyd i hyn YMA

Attachments

Attachment Size
Suzy's News: Reporting Back | Newyddion Suzy: Adborth Yn Ol 5.66 MB
House of Commons Library Briefing Number 7386 23rd January 2018 "The Barnett Formula" 429.47 KB