Ask Suzy your questions | Gofynnwch Suzy eich cwestiynau

I want to put our members at the heart of everything we do in the Welsh Conservatives.

At the launch of my leadership manifesto on Monday 6th August I will be hosting a Q&A session for you, our members.

Submit your questions to me now and I will answer as many as I can on Monday at my launch.

Submit your questions to me HERE

 

Rwyf eisiau roi ein haelodau wrth wraidd popeth a wnawn yn y Ceidwadwyr Cymraeg.

At lansiad fy mhrififfesto arweinyddiaeth ar ddydd Llun 6 Awst, byddaf yn cynnal sesiwn Cwestiynau ac Atebion i chi, ein haelodau.

Anfonwch eich cwestiynau ataf nawr a byddaf yn ateb cymaint ag y gallaf ar ddydd Llun at fy lansiad.

Anfonwch eich cwestiynau ataf YMA

 

Suzy Davies AM/AC